DITT KONTO
DIN KUNDVAGN
» Inställningar
Våra Områden:

PAEONIA

Pionen (Paeonia) är en uppskattat och klassisk trädgårdsväxt och många sorter har en härlig doft. Vi har försökt med att erbjuda ett sortiment som är så bred som möjligt, båda i färg och i blomformen (enkla och dubbla) och vi vill utöka vårt sortiment för varje år. Namnet härstammar från den grekiska guden ”Paieon”, som var läkarens gud.

Din pion vill stå ifred efter planteringen, men den vill gärna ha lite hjälp i början. Därför gör du en stor grop av minst 50 cm i diameter och 40 cm djup. Lägg på botten ett 10 cm tjockt skikt av organiskt material, så som kompost, tallbark och väl åldrat gödsel. Blanda också gärna en halv kaffekopp med benmjöl eller superfosfat i planteringsjorden. OBS. Se till att rötterna aldrig kommer i direkt kontakt med gödningsmedel. Fyll hålet halvvägs med en blandning av bra planteringsjord och kompost. Plantera roten och se till att ögonen visar uppåt. Vattna grundligt.

Se till att ögonen inte är djupare än 4–5 cm under markytan! Din pion kan vägra att blomma när ögonen hamnar djupare!

VIKTIGT ATT VETA OCKSÅ!
1. Ge din pion rätt plats på en gång, då den inte tycker om att flytta rund i din trädgård.
2. Plantera inte för nära till träd eller stora buskar. Om rötterna behöver kämpa med andra rötter om plats och näring, kommer det påverka deras blomning negativt.
3. Om du planterar din pion från kruka ner i marken, ska du se till att planteringsdjupet blir detsamma som i krukan.
4. Din pion har redan fått en bra start om du följer våra planteringsanvisningar ovan. När din pion väl är 5 till 10 cm ovanför jorden, blir det dags igen. Fyll en halv kopp med gödsel med låg kväve och blanda i jorden, men ser till att gödsel inte kommer i direkt kontakt med plantan eller rötter.
5. En del kaliumklorid kan vara bra för din pion och blanda därför gärna ett par koppar med spisaska i jorden tidigt på våren.
6. Över gödning, speciellt med en hög kväve växtnäring, leder till svaga stammar och minskat blomning.
7. Se till att vattna ordentligt under torra perioder. Ett 5 cm tjockt skikt av lummig organisk kompost tidigt, på våren, bidrar till att bevara markfuktighet och samtidigt hålla jorden sval och kontrollera ogräs. Glöm inte att ta bort skiktet för att ersätta med vinter kompost av lösa halm eller vintergröna lövruskor.
8. Din pion producerar större blommor när du plockar bort sidoknoppar på varje stjälk så fort du ser dem. Knoppen på varje stam spets lämnas intakt.
9. VIKTIGT! Ta bort blommorna så fort de vissnar för att förhindra utveckling av frö ställningar. Dem tar bort mat reserver som behövs för nästa års blomning.
10. På hösten, när bladen har vissnat, borde du klippa ned stjälkarna till 8 cm.

Förklaring:

H = Växtens höjd

D- = Liten doft 

D = Fin doft

DD = Mycket fin doft

Blomningstid:

T = Tidigt

M = Medel

S = Sent

X = Lämplig till snitt